Gebiedsvisie Knoop 38

Rondom Knoop 38 (afslag 38, A15), globaal het gebied tussen Valburg, Elst, Oosterhout en Slijk-Ewijk, staan de komende jaren veel ontwikkelingen op de agenda die effecten op de omgeving hebben. Voorbeelden hiervan zijn de reconstructie van afslag 38, de verbreding van de A15, de mogelijke komst van een railterminal, het plaatsen van windturbines en de ontwikkeling van bedrijventerrein Park15. Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen is het belangrijk dat verschillende belanghebbenden in een vroegtijdig stadium met elkaar om tafel gaan zitten en alvast nadenken over het gewenste toekomstbeeld van de omgeving. Door gezamenlijk de voors en tegens af te wegen en openheid te geven in de plannen, draagt iedereen bij aan een omgeving waar het prettig wonen, werken en recreƫren blijft of waar dit mogelijk zelfs verbeterd kan worden.

Daarom heeft de provincie Gelderland het initiatief genomen om een gebiedsproces te starten om in nauwe samenwerking met bewoners, initiatiefnemers en overige belanghebbenden een gezamenlijke ‘Gebiedsvisie Knoop 38’ te ontwikkelen; een visie die de verschillende initiatieven op harmonieuze wijze tot een samenhangend landschappelijk geheel brengt met als doel het borgen van de ruimtelijke kwaliteit en verbeteren van de (be-)leefbaarheid. Pouderoyen Compagnons en Jan Bruyn Landschapsarchitectuur hebben samen met omwonenden, stakeholders en betrokken instanties een ambitiedocument opgesteld dat een een bouwsteen en vertrekpunt vormt voor verder onderzoek en concretisering van de Gebiedsvisie Knoop 38.

Meer informatie?
Dhr. ir. L.A.W (Leander) van Berkel bnt 06 - 22 09 94 94
Landschapsarchitect leander.v.berkel@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding