Werkveld - Ruimtelijke ordening

Juridische advisering en begeleiding

Wij kunnen met zekerheid stellen dat de r.o.-wetgeving steeds gecompliceerder wordt, met als gevolg dat de doorwerking van de wetgeving op onze dagelijkse praktijk niet altijd helder is. U komt in de dagelijkse praktijk natuurlijk vaak problemen tegen, die vragen om een specifieke (planologisch-juridische) oplossing. Gezien de gecompliceerdheid van de wetgeving en de werkdruk die, mede door de korter wordende procedures, steeds hoger wordt, is er nauwelijks tijd voor het oplossen van vraagstukken. 

Wij kunnen ons voorstellen dat er af en toe behoefte kan zijn aan gerichte ondersteuning door planologische juristen. Onze juristen denken graag met u mee en zullen zorgen voor een passend en helder advies. Juist vanwege onze praktijkervaring in het maken van plannen voor zowel gemeenten, provincie, als particulieren weten wij bij uitstek de casus van alle kanten te benaderen. Hierin worden enkele voorbeelden genoemd.


Particulier

  • U wil een verandering op uw perceel en u wil graag juridisch advies welke procedure daarbij het beste past. 
  • Er wordt door de gemeente een bestemmingsplan opgesteld waarin uw perceel is gelegen en u wilt graag weten of voor u de juiste juridische regeling is opgenomen. Indien nodig/gewenst dienen wij voor u een zienswijze in en staat wij u bij tijdens een eventuele 
  • Uw buren doorlopen een procedure voor een ontwikkeling op hun perceel en u wilt graag laten toetsen of uw belangen hierin op de juiste wijze zijn meegewogen. Ook hier kunnen wij u informeren en uw belangen behartigen.

Gemeente

  • U wordt geconfronteerd met een complexe planontwikkeling en u wilt graag advies over de aanpak.
  • U heeft een vraag over een bijzondere ruimtelijke procedure. Denk daarbij bijvoorbeeld aan toepassing van de Crisis- en herstelwet of de coördinatieregeling.
  • U bent zelf bezig met het opstellen van een bestemmingsplan en u wil graag een beoordeling of u de regels op juridisch juiste wijze heeft geschreven. Dit kan een vraag in algemene zin zijn of juist heel specifiek. 
Recent binnengekomen reactie op onze juridische advisering:
Bestuur Bewonersvereniging Bilthoven-Noord: Advies voor vaststelling van een actualiserend bestemmingsplan:  “Er zijn unaniem complimenten voor de goede inhoud van uw advies en de snelle wijze van werken.”


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding