Werkveld - Ruimtelijke ordening

Detachering à la Carte

Stel, u hebt op korte termijn behoefte aan professionele ondersteuning van/aan de afdeling ruimtelijke ordening.

Detachering lijkt een goede oplossing. Maar: u hebt geen goed zicht op de taken en de omvang van het werk. Het kan zijn dat er volstaan kan worden met 1 dag detachering van bijvoorbeeld een jurist, voor een periode van 3 weken. Incidenteel kan een uitbreiding van het aantal dagen noodzakelijk kan zijn of na 3 weken is er toch behoefte aan verlenging van de termijn.

Wij bieden u de mogelijkheid van flexibele detachering aan: Detachering à la Carte. U bepaalt per tijdsvak (per week? ) hoeveel ondersteuning u nodig heeft en voor welke taken. Wij bepalen in overleg wie hiervoor kan worden ingezet en maken afspraken over het uurtarief.

Deze à la Carte aanpak heeft als voordelen:

  • Zelf vaststellen van de periode waarop de detachering betrekking heeft.
  • Flexibele inzet per week of maand afhankelijk van werkzaamheden.
  • Keuze uit verschillende r.o.professionals met ruime ervaring en eigen specialismen.
  • Mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Pouderoyen Compagnons.
  • Mogelijkheden invulling op (zeer) korte termijn (‘u belt, wij komen’);
Meer informatie?
Dhr. ir. H.P.T. (Harm) Arts PDEng 06 - 21 24 21 06
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en milieu harm.arts@pouderoyen.nl
 
Bekijk het hele team van Ruimtelijke ordening ›


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding