Werkveld - Landschapsarchitectuur

Landschapsarchitectuur

De inrichting van de openbare ruimte, of dit nu een winkelstraat, woonstraat, plein, of park betreft, is sterk bepalend voor de waarde, die wij aan onze leefomgeving hechten. Een woonomgeving kan door groen sterk aan woonwaarde winnen. De particuliere tuin, het groen in de openbare ruimte, parken en begraafplaatsen zorgen voor de juiste balans in stedelijke milieu’s.

Pouderoyen Compagnons geeft met een landschapsontwerp vorm aan de leefomgeving. Hierbij beschouwen wij zowel de beleving van de gebruiker als de waarneming vanuit de omgeving. Wij zien het als uitdaging om ruimtelijke kwaliteit te creëren en waar mogelijk een meerwaarde mee te geven aan onze ontwerpen voor natuur, water, cultuurhistorie en duurzaamheidsaspecten.

 • Begeleiding en advisering groen, openbare ruimte en beeldkwaliteit
 • Begraafplaatsen
 • Bouwplanbegeleiding
 • Detachering à la Carte
 • Groenstructuurplan
 • Infrastructuur en parkeren
 • Inrichtingsplan
 • Landgoederen
 • Landschappelijk advies
 • Landschappelijke inpassing
 • Landschapsbeleidsplan
 • Landschapsplan
 • Landschapsvisie
 • Sport en recreatieterreinen
 • Tuinen, erven en parken


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding