Werkveld - Milieu

Milieu

Pouderoyen Compagnons beschikt over milieuspecialisten met uitgebreide kennis van het milieurecht.  Wij beschouwen de milieucomponent als een integraal onderdeel van het planproces en kunnen opdrachtgevers deskundig adviseren over de verschillende milieuaspecten binnen ruimtelijke vraagstukken.

De mogelijkheden in zowel stedelijk als landelijk gebied worden voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezige functies, milieuwetgeving en de maatschappelijke beleving van de ruimte. Pouderoyen Compagnons streeft naar een duurzame verdeling van de ruimte en levert gedegen en creatieve oplossingen. Wij adviseren over de te verrichten onderzoeken bij de start van een project en kunnen aangeven wat de milieubelasting is in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling. Gericht onderzoek in combinatie met de juiste maatregelen bieden vaak nieuwe openingen voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol bij het maken van plannen en visies. Milieu wordt daarbij niet alleen als een belemmering gezien, maar juist ook als een mogelijkheid om te komen tot duurzame planvorming. Wij willen graag actief met de opdrachtgever meedenken om concreet inhoud te geven aan de principes van duurzaamheid binnen bestaande en nieuwe (ontwikkel)locaties

 • Akoestisch onderzoek
 • Archeologie
 • Begeleiding en advisering milieuonderzoek
 • Bodemonderzoek
 • Detachering à la Carte
 • Externe veiligheid
 • Flora en fauna
 • Luchtkwaliteit
 • Milieueffectonderzoeken
 • Milieuzonering en ruimtelijke ontwikkeling
 • Natuurbeschermingswet en Natura2000
 • Quick scan milieu
 • Verkeer en parkeeronderzoek
 • Watertoets


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding