Werkveld - Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Op de weg van idee naar uitvoering zijn juridische besluiten en procedures een gegeven. Ruimtelijke ordening is in feite de stap tussen planontwikkeling en realisatie, hierbij rekening houdend met het beleid en regelgeving en de omgeving. Het ontwikkelen van een bestemmingsplan is een proces, waarbij naast de benodigde specialistische kennis (juridisch, planologisch, milieukundig en stedenbouwkundige), ook het gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen belangrijk zijn. In het verlengde hiervan adviseren wij ook in diverse juridische vraagstukken.

Pouderoyen Compagnons adviseert strategisch over welke besluiten en procedures het best passen bij uw project. Uiteraard kunnen wij u ook alle benodigde documenten en plannen aanleveren om de besluiten te (laten) nemen en geven we invulling aan het proces. Wij beschikken over de juiste kennis, middelen en programmatuur om uw plannen te realiseren.Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding